Köszöntő

Tisztelt Látogató!

Sok szeretettel köszöntöm a Századvég Alapítvány és a Mathias Corvinus Collegium által közösen alapított Migrációkutató Intézet honlapján!

A migráció a történelemmel egyidős társadalmi jelenség. Körbenézve a világban, azt tapasztalhatjuk, hogy egyes országok a társadalmuk alapvető megváltozását hozó elvándorlás jelenségével, míg mások az ugyanilyen jelentős hatással bíró bevándorlás kérdésével küzdenek.

Ebben az egyenletben az európai kontinens sajátos szerepet tölt be. A korábbi évszázadokban Európa leginkább a kivándorlásról, az újabb kontinensek meghódításáról volt híres, a legutóbbi időszakban viszont egyértelműen és meglehetősen látványosan megfordult a vándorlás iránya. Ráadásul az Európai Unió létrehozása – összhangban a világ országait egymáshoz közelebb hozó modern kommunikációs és közlekedési eszközök terjedésével – a tagállamok közötti, uniós állampolgárok általi szabad mozgás és munkavállalás újfajta jelenségével is együtt járt.

Az Európai Unió a bevándorlás kérdésében több szempontból is megosztott. A régebbi, nyugat-európai tagállamok egészen más problémákkal küzdenek, mint a kelet-európaiak, egyes országok pedig egészen eltérő migrációs helyzettel szembesülnek, mint mások.

A nyugat-európai tagállamokban zajló folyamatokat vizsgálva egyre többen felvetik, hogy az adott országokban más civilizációs minták szerint élő társadalmi csoportok integrációjának ügye nem áll jól. A multikulturalizmus társadalomszervezési elvei nem a nyugati típusú, nemzetállami szintű működést stabilizálják, hanem inkább „párhuzamos társadalmak” és társadalmi értelemben „hasadó államok” kialakulásával fenyegetnek, miközben komoly gazdasági és biztonságpolitikai következményeket is maguk után vonnak.

A migráció európai összefüggéseit vizsgálva hazánk a kelet-közép európai államok sajátosságait tökéletesen megjelenítő minta: homogén, jórészt egynemzetiségű társadalom, amely leginkább az őshonos kisebbségek integrálásával küzd. Az eltérő civilizációk képviselőinek egymás mellett élése miatti társadalmi feszültségek által jelentős mértékben nem érintett.

Tovább…

Hírek

Párbeszéd a közép-mediterrán útvonal migrációs helyzetéről

Februárban négy napos programot szervezett a Konrad-Adenauer-Stiftung Tuniszban és Rómában. Német minisztériumi küldöttséggel, valamint az európai politikai tanácsadókkal és migrációs szakemberekkel folyt…

Párbeszéd A Közép-mediterrán útvonal Migrációs Helyzetéről

A migráció visszhangja az arab sajtóban

A migráció visszhangja az arab sajtóban Elemzés A Migrációkutató Intézet legutóbbi angol nyelvű elemzése hiánypótló módon azt vizsgálja, hogy az arab nyelvű…

A Migráció Visszhangja Az Arab Sajtóban

Forgatókönyv: Nyugat-Afrika és Európa közötti migrációs áramlatok

A Friedrich Ebert Alapítvány (FES) és a Käte Hamburger Kollégium /A Globális Együttműködési Kutatóközpont (KHK /GCR21) a Duisburg-Essen Egyetemen forgatókönyvet dolgozott ki…

Forgatókönyv: Nyugat-Afrika és Európa Közötti Migrációs áramlatok