Asylum Shopping

Asylum shopping

Az a gyakorlat, amelynek során a menedékkérők több államban menedékkérelmet nyújtanak be, illetve kifejezetten egy meghatározott államban kívánnak menedékért folyamodni, miután több másik államon áthaladtak.

Dublini Rendszer

Dublini rendszer

A dublini rendszer azon kritériumok és eljárások összessége, amelyek meghatározzák, hogy az Európai Unió mely tagállama felel egy nemzetközi védelmet kérő személy ügyének elbírálásáért. A dublini rendszer lehetővé teszi egy tagállam számára, hogy a menedékkérőt visszaküldje a kérelem feldolgozásáért felelős…

Gazdasági Migráns

Gazdasági migráns

Olyan személy, aki megélhetési okokból, a hazájában vagy a szokásos tartózkodási helye szerinti országban elérhető pénzügyi lehetőségeknél jobb feltételek reményében önkéntesen másik államba távozik.

Genfi Konvenciók

Genfi konvenciók

A genfi konvenciók négy egyezményt és három kiegészítő jegyzőkönyvet tartalmaznak, amelyek meghatározzák a háborúban alkalmazott humanitárius bánásmód nemzetközi jogi normáit; megállapítják a háborús foglyok alapvető jogait, intézkedéseket tartalmaznak a sebesültek és betegek, valamint a háborús övezetben lévő civilek védelme érdekében.

Genfi Menekültügyi Egyezmény

Genfi menekültügyi egyezmény

Az 1951. évi genfi menekültügyi egyezmény és annak 1967. évi jegyzőkönyve az ENSZ égisze alatt létrejött jogi dokumentum, amely meghatározza a menekült nemzetközi jogi fogalmát, megállapítja a menekültek jogait és az államok velük szemben fennálló jogi kötelezettségeit. Az egyezmény tartalmazza…