Menekült

Menekült

Olyan személy, akit hazájában vagy a szokásos tartózkodási helye szerinti országban faji okból, nemzeti hovatartozása, meghatározott társadalmi csoporthoz tartozása, vallási, illetve politikai meggyőződése miatt üldöznek, vagy a közvetlen üldöztetéstől való félelme megalapozott.

Migráció

Migráció

Egy személy vagy személyek csoportjának helyváltoztatása egy államon belül vagy nemzetközi határt átlépve, beleértve a menekültek, lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek, gazdasági migránsok és más — pl.: családegyesítési — célból vándorló személyek mozgását.

Migráns

Migráns

Az a személy, aki egy államon belül vagy nemzetközi határt átlépve távozik saját lakóhelyéről, függetlenül az adott személy jogi státuszától, a helyváltoztatás önkéntes vagy kényszerű jellegétől, kiváltó okától, valamint a tartózkodás időtartamától.

Oltalmazott

Oltalmazott

A magyar jog szerint kiegészítő védelemben részesülő olyan külföldi, aki nem felel meg a menekültkénti elismerés feltételeinek, de fennáll annak a veszélye, hogy származási országába történő visszatérése esetén súlyos sérelem érné, és nem tudja, vagy az e veszélytől való félelmében…

Önkéntes Hazatérés

Önkéntes hazatérés

Egy külföldi személy szabad akaratán alapuló támogatott vagy független visszatérése a származási országába vagy egy harmadik országba. (Fotó: belugyialapok.hu)