European Ideas Network – Is Europe Full?

European Ideas Network – Is Europe Full?

nemzetközi workshop
  • 2017. május 11. – 2017. május 12.
  • Európa Pont

A mai napon rendezték meg Budapesten az EIN – Is Europe Full című workshopját, melyen Gallai Sándor tudományos igazgatónk vitaindítójában ismertette az uniós országok többségére jellemző demográfiai válság hátrányait.

A kihívásokra reagáló országokat két csoportba sorolta: a magyar kormány azon kisebbséghez tartozik, amelyik elsődlegesen belső forrásokból, családpolitikai eszközökkel próbál a trendeken változtatni, míg Nyugat-Európában jellemzően a bevándorlással igyekeznek rásegíteni a népesség utánpótlására; ez utóbbi csoportban átrendeződés mutatkozik a megengedőbb bevándorláspolitikától az ellenőrzött (szabályozott) befogadás irányában.

Az Európai Unió elmúlt évtizedét – a migrációs válság mellett – a nemzetközi pénzügyi válság, az ukrán válság és a Brexit is megterhelte. E konfliktusokban az uniós válaszok adekvátsága és hatásossága nem volt megfelelő, ami hozzájárult több konfliktus kiéleződéséhez. A konfliktusok feloldásához és a hatásosabb uniós válaszokhoz felül kell vizsgálni az integráció működését és a többszintű kormányzáson belüli hatáskörmegosztást.

Az átalakulást azonban nehezen feloldható ellentmondások gátolják: egyrészről a nemzetek Európájában nehéz olyan politikát kialakítani, amelyik egyszerre hatásos és figyelembe veszi mind a 28 tagállam érdekeit; másrészről a föderációs együttműködés elmélyítése és a többségi szavazás intenzívebb használata tovább élezi a tagállamok közötti különbségeket és politikai konfliktusokat.

 

NATO CIMIC Field Worker Course

NATO CIMIC Field Worker Course

  • 2017. május 17.
  • MH Civil-katonai Együttműködési és Lélektani Műveleti Központja

Speidl Bianka vezető kutatónk a Budapesten tartott nemzetközi NATO CIMIC Field Worker Course előadója volt a MH Civil-katonai Együttműködési és Lélektani Műveleti Központjában.

The V4 Towards Migration Challenges In Europe – An Analysis And Recommendations

The V4 towards migration challenges in Europe – An analysis and recommendations

Könyvbemutató a Łódźi Egyetemen
  • 2017. május 17. – 2017. május 19.
  • Łódźi Egyetem

Munkatársaink részvettek a The V4 towards migration challenges in Europe – An analysis and recommendations című tanulmánykötet összeállításában, amelynek bemutatóját a Łódźi Egyetemen tartották a napokban. A rendezvényen Gallai Sándor tudományos igazgatónk és Klopfer Ádám kutatónk képviselték Intézetünket.

X. KEP Társadalmi Párbeszéd Fóruma

X. KEP Társadalmi Párbeszéd Fóruma

Újabb kihívások Európában, Közép-Európában a Római Szerződés 60. évfordulóján.
  • 2017. május 19.
  • Magyar Tudományos Akadémia

Újabb kihívások Európában, Közép-Európában a Római Szerződés 60. évfordulóján. 

Idén 10. éve rendezi meg a KEP a Társadalmi Párbeszéd Fórumot, amely hagyományosan a Magyar Világtalálkozók kiemelt közéleti eseménye.

Az európai integráció új kihívásaival foglalkozó Közép-Európai Club Pannonia Közhasznú Egyesület programja megemlékezik az 1957-évi Római Szerződés 60-ik évfordulójáról is. Az elhangzó előadások fő vizsgálati területei, gondolatai között szerepel egyebek között a biztonságpolitika, gazdaság, identitás. Orbán Balázs főigazgatónk A népvándorlás helyzete Európában és Magyarországon címmel tartott előadást.