Rólunk

A Migrációkutató Intézet munkatársai

A Migrációkutató Intézet Magyarország legjelentősebb agytrösztje, a Századvég Alapítvány, valamint hazánk legsikeresebb közép- és felsőfokú elitképző intézménye, a Mathias Corvinus Collegium által közösen alapított tudományos műhelyként, 2015 szeptemberében kezdte meg működését.

Az Intézet célja

  • a térségünket érintő migráció jelenségének összetett szempontrendszer szerinti kutatása, érvényre juttatva az interdiszciplináris igényű elemzések készítésének követelményeit,
  • a mindenkori migrációs mozgások kiváltó okainak, valamint európai és hazai következményeinek feltérképezése,
  • hozzájárulás a migrációkutatás tudományos eredményeinek gazdagításához,
  • a hazai szakpolitikai döntéshozatali folyamatok támogatása,
  • a szakértői vélemények közérthető formában történő publikálása és a társadalom tagjai felé történő közvetítése, végezetül
  • mindezen célok szolgálatában kiterjedt nemzetközi kapcsolati rendszer létrehozása.

Az Intézet emellett kiemelt figyelmet kíván fordítani a legfontosabb származási, tranzit- és célországok politikai, gazdasági, társadalmi és kulturális helyzetének tanulmányozására, a tagállami és uniós migrációs politikák jogi és fejlesztési vetületeire, továbbá a bevándorlás biztonságpolitikai összefüggéseinek vizsgálatára, amely prioritásokat jelenlegi személyzeti struktúrája is tükrözi.

Az Intézet tevékenységét összefoglaló angol nyelvű kiadvány ITT érhető el.

Janik Szabolcs

Janik Szabolcs

Igazgatóhelyettes
Speidl Bianka

Speidl Bianka

Vezető kutató
Kövecsi-Oláh Péter

Kövecsi-Oláh Péter

Vezető kutató
Marsai Viktor

Marsai Viktor

Vezető kutató
Abdessamad Belhaj
Vargha Márk
Veszprémy László Bernát
Simon Annamária

Simon Annamária

Tudományos munkatárs