Gallai Sándor

Igazgató
Gallai Sándor

Gallai Sándor a Budapesti Közgazdaság-tudományi Egyetemen végzett közgazdászként, majd ugyanott, a Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskolában szerzett PhD-fokozatot. Különféle ösztöndíjaknak köszönhetően egy éven át tanult skandináv politikát a bergeni egyetemen, majd Belgiumban és Skóciában kutatott. Demonstrátori éveivel együtt közel két és fél évtizede oktat alma materében, mai nevén a Budapesti Corvinus  Egyetemen különböző politikatudományi tárgyakat. Egyetemi oktatói állása mellett dolgozott kutatóként, elemzőként és elemzésvezetőként. 2010 és 2015 között előbb közpolitikai, majd külügyi területen szolgált kormányzati háttérintézmény-vezetőként. Főbb kutatási területei: kormányzás és szakpolitikák Magyarországon, kelet-közép-európai rendszerváltások és posztkommunista rendszerek. Az Intézetben elsősorban a migráció politikai vetületeit kutatta, és akadémiai kapcsolatokat ápolt, mint tudományos igazgató 2015 és 2018 között. 2018-tól az Intézet igazgatói posztját tölti be.