Rólunk

A Migrációkutató Intézet munkatársai

A Migrációkutató Intézet Magyarország legjelentősebb agytrösztje, a Századvég Alapítvány, valamint hazánk legsikeresebb közép- és felsőfokú elitképző intézménye, a Mathias Corvinus Collegium által közösen alapított tudományos műhelyként, 2015 szeptemberében kezdte meg működését.

Az Intézet célja

  • a térségünket érintő migráció jelenségének összetett szempontrendszer szerinti kutatása, érvényre juttatva az interdiszciplináris igényű elemzések készítésének követelményeit,
  • a mindenkori migrációs mozgások kiváltó okainak, valamint európai és hazai következményeinek feltérképezése,
  • hozzájárulás a migrációkutatás tudományos eredményeinek gazdagításához,
  • a hazai szakpolitikai döntéshozatali folyamatok támogatása,
  • a szakértői vélemények közérthető formában történő publikálása és a társadalom tagjai felé történő közvetítése, végezetül
  • mindezen célok szolgálatában kiterjedt nemzetközi kapcsolati rendszer létrehozása.

Az Intézet emellett kiemelt figyelmet kíván fordítani a legfontosabb származási, tranzit- és célországok politikai, gazdasági, társadalmi és kulturális helyzetének tanulmányozására, a tagállami és uniós migrációs politikák jogi és fejlesztési vetületeire, továbbá a bevándorlás biztonságpolitikai összefüggéseinek vizsgálatára, amely prioritásokat jelenlegi személyzeti struktúrája is tükrözi.

Az Intézet tevékenységét összefoglaló angol nyelvű kiadvány ITT érhető el.