Veres Kristóf György

Vezető kutató
Veres Kristóf György

Veres Kristóf György BA diplomáját az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán, történelem alapszakon szerezte meg 2014-ben, mesterszakos tanulmányait levéltár szakon fejezte be 2016-ban. Ugyanebben az évben állami ösztöndíjas PhD hallgatóként folytatta tanulmányait az ELTE BTK Történelemtudományi Doktori Iskola, Történelem Segédtudományai Doktori Programján, PhD disszertációját summa cum laude minősítéssel 2021 februárjában védte meg. Pályafutása során magyar, angol és francia nyelven is tartott konferenciaelőadásokat, gyűjteményes kötetek mellett országosan jegyzett tudományos folyóiratokban is jelentek meg tanulmányai és recenziói. Kutatásait egyetemi Tudományos Ösztöndíj, Köztársasági Ösztöndíj és az Új Nemzeti Kiválóság Program támogatása mellett folytathatta. 2021 márciusában csatlakozott a Migrációkutató Intézethez. Főbb kutatási területei közé tartozik a kormányzattörténet, a történelem segédtudományai, valamint a migráció, az integráció és a közhatalom kapcsolódási pontjai Franciaországban, valamint az Amerikai Egyesült Államok menekült- és bevándorlásügyi rendszere. 2021 szeptembere és 2022 decembere között a Center for Immigration Studies (Washington DC) ösztöndíjas kutatója.

Fotó: Zoltán Edit

Elérhetőség: info@migraciokutato.hu